Vår ambition är att förse dryckessektorn med kostnadseffektiv processutrustning

Dryckessektorn världens mest innovativa livsmedelsområde 2018

Källa: XTC World Innovation Panorama

Vår affärsidé

IDB AB är ett nystartat företag som har som mål att bli marknadsledande och framgent vara konkurrenskraftig med en ny generation processutrustning för framställning, tappning samt palletering av drycker från framför allt vegetabiliska råvaror. För att nå vårt ambitiösa mål samarbetar vi med expertis både i Sverige och utomlands.

Det är viktigt för oss att kunna bidra till väsentliga miljö- och klimatmål. Vår utrustning konstrueras för att kunna tillverka säkra livsmedel där de naturliga närings- och smakämnena bevaras i så stor utsträckning som möjligt.

Vi siktar på att våren 2023 kunna marknadsintroducera några av våra produkter.

Målbild

Kvalitetssäkrad slutprodukt

 • Ställbar sorterings- och hygieniseringsgrad av råvara
 • Receptstyrning
 • Kontrollerad avdödning av mikroorganismer
 • Snabb omställning till önskad förpackning
 • Spårbarhet

Hög automatiseringsgrad

 • Endast en operatör krävs för att manuellt ladda råvara och vald förpackning samt för att hantera palleterade förpackningar
 • Integrerad automatik hjälper operatören att styra och övervaka alla processteg med avvikelserapportering

Lägre produktionskostnader

 • Hög kapacitet
 • Snabb uppstart
 • Korta ställtider
 • Moduluppbyggd för enkel omställning till önskad slutprodukt
 • Låg vattenförbrukning

Nyckelfärdig leverans

 • Köp & Kör
 • Livsmedelsgodkänd
 • Integrerad HACCP/Certifiering
 • Integrerade tankar för process- och spolvatten
 • Inbyggt rengöringssystem
 • Inbyggt vattenreningssystem
 • Kompakt utrustning med mobila möjligheter
 • Operatörsutbildning ingår

Uppfylla globala miljö- och klimatmål

 • Designad med tanke på hög resurshushållning
 • Bättre nyttjandegrad genom ökat utbyte av råvarorna
 • Minskad vattenförbrukning vid tillverkning och rengöring
 • Reducerad energiförbrukning
 • Minimal belastning på miljön genom hög återvinningsgrad av processutrustning
 • Ökad möjlighet för lokal produktion
 • Minskad miljöpåverkan vid användande av biomaterial i förpackningar

miljomal

Innovationen

Vår innovation utgår från ny teknik för skonsam hantering och maximalt utbyte av råvaror, effektiv tillverkning genom hög grad av automatik, bättre marginaler för lönsamhet, konkurrenskraftigt inköpspris samt reducerade kostnader för produktionslokaler.

Ny generation av process och förpackningslinje.

Vi har genom projektet ”Konkurrenskraftig och i alla avseenden hållbar förädling av frukt och bär från råvara till förpackad produkt” fått möjlighet att utveckla nydanande processutrustning för dryckestillverkning. Projektet har beviljats medel av Jordbruksverket inom EU-satsningen EIP-Agri. Arbetet bedrivs i en innovationsgrupp bestående av företag och sakkunniga med spetskompetens inom olika områden.

Om företaget

IDB AB startade i början av 2019 kring idéer om att utveckla modern, kostnads- och resurseffektiv processutrustning för dryckestillverkning.

kimmo

Kimmo Rumpunen

kimmo@innovativadrycker.se

0709-576868

 VD och delägare IDB AB
 • Sakkunnig drycker
 • Forskare
 • Växtförädlare

Kontakta oss

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.